O NAS

Wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości w Szczecinie. Licencja zawodowa nr 20576 nadana przez Ministerstwo Infrastruktury. Wielobranżowe doświadczenie zawodowe i indywidualne podejście do klienta gwarantuje bezpieczeństwo i pełny profesjonalizm. Rozumiemy przede wszystkim, że obrót nieruchomościami to branża, w której obraca się znacznym kapitałem, ale też delikatność spraw, dlatego tak ważne jest wzajemne zaufanie. Nazwisko gwarantuje wiedzę nie tylko  zawodową ale również zwyczajnie ludzką i społeczną. Nasz zespół to osoby z doświadczeniem i empatią. Prowadzimy również  pośrednictwo w nieruchomościach dla Obywateli spoza UE. Biegła znajomość j.rosyjskiego i ukraińskiego.

Ewa Syrenicz- Tryburska to marka gwarantująca uczciwość i rzetelność w pośrednictwie nieruchomości, pomocy przy organizacji kredytów i pomocy w aranżacji wnętrz. Koncentruje się na poznaniu preferencji klientów i rzetelnej analizie rynku w połączeniu z odpowiedzialnością zawodową wynikająca, tak z osobistej natury,  jak i  specyfiki obsługi w branży nieruchomości, a niejednokrotnie subtelności sprawy poszczególnego klienta.
Dzięki wypracowanym, najwyższym standardom oferujemy swoim klientom nie tylko wsparcie na każdym etapie przeprowadzania transakcji włącznie z etapem przekazania nieruchomości, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa. Nasza satysfakcja i radość z dokonanej transakcji jest wypadkową  satysfakcji klienta, któremu staramy się pomóc spełnić marzenia lub wyprowadzić z sytuacji kryzysowej. Jako menadżer myślę, że mogę powiedzieć, iż jesteśmy ekspertami w praktycznym działaniu w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży, kupnie, wynajmie  nieruchomości i pomocy w ludzkich problemach związanych z nieruchomościami.

Nieruchomości Ewa Syrenicz-Tryburska — это бренд,гарантирующий профессионализм,честность и надежность в сфере недвижимости. Он ориентирован на предпочтения клиентов и анализ рынка с учетом особенностей каждого конкретного запроса клиента.

Компания является франчайзибренда Pronovo и имеет многолетнийопыт работы в сфере недвижимости, оказывает услуги натерритории Щецина, Западно-Поморского и других воеводств Польши, а также иныхстран.

Высокий профессиональный уровень компании подтверждаетсялицензией №20576, выданнойМинистерством инфраструктуры Польши. Многопрофильныйопыт и индивидуальный подход к клиенту гарантируют безопасность и надежность сделок. Прежде всего, мы понимаем, чтосделки с  недвижимостью — это отрасль с деликатными делами, в которой торгуютсязначительные капиталы, что делает важным взаимное доверие. Благодаря разработанным высоким стандартам мы предлагаемсвоим клиентам не только сопровождение на каждом этапе сделки, включая этаппередачи недвижимости, но прежде всего гарантии безопасности. 

Наш основной девиз – всестороннее и профессиональноеобслуживание клиентов с особой конфиденциальностью и безопасностью всехдействий и доверенной информации. Наше удовлетворение и радость от сделки– это результат удовлетворенности клиентов, которым мы стараемся помочьосуществить их мечты или выйти из кризисной ситуации. 

В настоящее времякачественные профессиональные услуги по покупке, продаже, аренде недвижимостистали доступными и для клиентов из стран постсоветского пространства благодаряналичию русскоязычного агента в Щецине.