CENNIK USŁUG I OPŁAT

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Gospodarce nieruchomościami, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w umowie pośrednictwa.

Biuro Nieruchomości Szczecin Prawobrzeże NEST pobiera wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie nieruchomości w następującej wysokości*:

1.

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI POŚREDNICTWA

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

 

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

1.1.

 

Usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

2%-5% od ceny sprzedaży

 

Gruntowej niezabudowanej do 5% od ceny zakupu nie mniej niż 5000 zł

nie dotyczy

1.2.

 

Usługa pośrednictwa w zakupie nieruchomości                                

Gruntowej zabudowanej  do 3% od ceny zakupu

 

 

Gruntowej nie mniej niż 5000 zł

Grunt zabudowany do 3% nie mniej niż 5000,00 zł

 

nie dotyczy

1.3.

Usługa pośrednictwa w wynajmie nieruchomości

100% miesięcznej stawki czynszu najmu, nie mniej niż 1000 zł

nie dotyczy

1.4.

Usługa pośrednictwa w najmie nieruchomości

 

100% miesięcznej stawki czynszu najmu, nie mniej niż 1000 zł

nie dotyczy

1.5.

 

Wizytacja nieruchomości i konsultacje ze Sprzedającym/Wynajmującym

zawarte w prowizji biura

150 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1.6.

 

Przygotowanie opisu nieruchomości

zawarte w prowizji biura

300 zł

1.7.

 

Publikacja na portalach ogłoszeniowych

zawarte w prowizji biura

 -

1.8.

 

Utrzymywanie oferty na portalach ogłoszeniowych przez okres umowy minimum 30 dni

zawarte w prowizji biura

 -

1.9.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego z dokumentacją fotograficzną i stanem liczników

zawarte w prowizji biura

 -

1.10.

 

Przyjęcie/wydanie lokalu z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym

zawarte w prowizji biura

 

 -

2.

PREZENTACJE

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

 

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

2.1.

Fizyczna prezentacja nieruchomości

zawarte w prowizji biura

150 zł za każdą rozpoczętą godzinę

2.2.

 

Prezentacja konkretnej nieruchomości na portalach ogłoszeniowych: Morizon, nieruchomości-online, gratka,  OfertyNet, dobry adres, szybko, sprzedajemy, domiporta,domy grunty pl, oferty dom, pronovo, strona biura NEST, Linkden,portale społecznościowe

zawarte w prowizji biura

 -

3.

UMOWY

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

3.1.

Przygotowanie umowy najmu nieruchomości mieszkalnej

zawarte w prowizji biura

700 zł

3.2.

Przygotowanie umowy najmu nieruchomości komercyjnej

zawarte w prowizji biura

1 000 zł

3.3.

Przygotowanie umowy najmu garażu/ miejsca postojowego

zawarte w prowizji biura

300 zł

3.4.

Przygotowanie umowy przedwstępnej cywilno-prawnej dla lokalu mieszkalnego

zawarte w prowizji biura

1000 zł

3.5.

Przygotowanie umowy przedwstępnej cywilno-prawnej dla domu

zawarte w prowizji biura

2 000 zł

3.6.

Przygotowanie umowy przedwstępnej cywilno-prawnej dla lokalu komercyjnego

zawarte w prowizji biura

2 500 zł

3.7.

Aneks do jakiejkolwiek umowy najmu nieruchomości mieszkalnej

10% wartości czynszu najmu nie mniej niż 100 zł

100% miesięcznej stawki czynszu

3.8.

Aneks do jakiejkolwiek umowy najmu nieruchomości komercyjnej

10% wartości czynszu najmu nie mniej niż 500 zł

100% miesięcznej stawki czynszu

3.9.

Aneks do jakiejkolwiek umowy najmu garażu/miejsca postojowego

50 zł

100% miesięcznej stawki czynszu

4.

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

 

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

4.1.

Sesja fotograficzna nieruchomości do 50m2

zawarte w prowizji biura

500 zł

4.2.

Sesja fotograficzna nieruchomości 50-100m2

zawarte w prowizji biura

900 zł

4.3.

Sesja fotograficzna nieruchomości 100-200m2

zawarte w prowizji biura

1 500 zł

4.4.

Sesja fotograficzna nieruchomości powyżej 200m2

zawarte w prowizji biura

1 800 zł

 

4.5.

 

 

4.6.

4.4.1 Opłata za prawa autorskie do fotografii-

 

Opłata za film nagranie

montaż wgranie na YouTube

 

Opłata wirtualnej wizyty          

 

500 zł

 

zawarta w prowizji biura

 

 

Zawarta w prowizji biura

 

500 zł

 

 

3000,00 zł

 

 

2000,00 zł

.

OPŁATY ZA WYCOFANIE OFERTY W TRAKCIE TRWANIA UMOWY POŚREDNICTWA

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

5.1.

 

Opłata za wycofanie się Sprzedającego/Wynajmjącego ze sprzedaży/wynajmu

nieruchomości w okresie do 30 dni od dnia podpisania umowy pośrednictwa( z adnotacją dot.14 dni, natychmiastowe wykonanie umowy)

 

500 zł

 

nie dotyczy

5.2.

Opłata za wycofanie się Sprzedającego/Wynajmującego ze sprzedaży/wynajmu nieruchomości w okresie od 31 do 60 dni od dnia podpisania umowy pośrednictwa

1 000 zł

nie dotyczy

5.3.

 

Opłata za przygotowanie umowy notarialnej i nie przystąpienie do umowy bez względu na przyczynę

zwrot kosztów umowy notarialnej + 200 zł 

zwrot kosztów umowy + 400 zł

6.

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWY URZĘDOWE

Klient z podpisaną umową - ceny brutto

Klient bez podpisanej umowy - ceny brutto

6.1.

Przepisanie mediów : prąd, woda, gaz, internet/TV

50 zł za każdy wniosek

 

100 zł za każdy wniosek

6.2.

Zameldowanie obcokrajowca +PESEL

100 zł

200 zł

6.3.1.

 

6.3   Deklaracja o podatku od           nieruchomości.  

 

Czynności doradcy podatkowego wg. stawek doradców podatkowych.

 100,00 zł

 

Od 1000 zł w górę 

 200,00 zł

 

Od 1000,00 zł w górę

6.4.

 

Wnioski do ksiąg wieczystych

 

Pozostałe wnioski i decyzje

 100 zł za każdy wniosek + opłaty

 

 

urzędowe związane z transakcją oferty

150 zł za każdy wniosek+opłaty

 

-

 6.5

MPZP, rewitalizacja, wypis i wyrys, lasy, mapa zasadnicza itp.

Opłaty urzędowe

Opłaty urzędowe plus 50 zł za wniosek

 

Pozostałe USŁUGI CZYNNOŚCI I DORADZTWA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Określenie ceny (za którą będziemy sprzedawać) , na podstawie analizy rynku - 500zł dla klienta bez umowy pośrednictwa

Analiza i wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę - od 700zł

Sporządzenie CertyfikatuEnergetycznego - od 500zł

Banner na nieruchomości -od 350zł dla klienta z umową pośrednictwa w cenie prowizji.

Fanpage, kampania marketingowa na Facebooku i Google - od 350zł/miesiąc dla klientów bez umowy pośrednictwa

Kampania mailingowa ogólnopolska - od 2000zł

Drzwi otwarte - plus ulotki dodatkowo - od 450zł

Materiał z drona - od1350zł

Konsultacja techniczna lub kominiarska - od 400zł, konsultacja architekta - od 600zł

Nadzór i organizacja odtworzenia dokumentacji budowlanej nieruchomości – od 5000zł

Przeprowadzenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego - od 7 000 zł

Organizacja licytacji nieruchomości (konkurs ofert) - 25% od wylicytowanej różnicy nie mniej niż 2500zł,  Weryfikacja wiarygodności dewelopera - od 450zł

Doradztwo, konsulting - 1godzina pracy - 150zł

Podane stawki są stawkami wywoławczymi. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za usługi pośrednictwa i doradztwa oraz warunki płatności ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości.