Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin -Co to jest ? I jak dotyka klientów Biura Nieruchomości Szczecin  Prawobrzeże NEST?

Charakterystyka energetyczna obowiązuje w Polsce od dnia 1 stycznia 2009 roku. Polska wdrożyła wówczas dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. W Polsce od wielu lat obowiązuje przepis, który mówi, że każdy budynek, który ma być sprzedany lub wynajęty musi posiadać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Natomiast na życzenie kupującego, który rezygnował z ww. świadectwa notariusz informował o zasadach dot. świadectwa energetycznego ale nie był zobowiązany do żądania dokumentu, jako obowiązującego przy akcie notarialnym sprzedaży/ nabycia nieruchomości, lokalu.  Natomiast z dniem 28 kwietnia 2023 roku pojawią się zmiany, które obecnie generują spore zamieszanie. Te zmienione regulacje mogą mieć dość duży wpływ na rynek polskich nieruchomości. Chodzi o to, że dotykają aktywnych uczestników tego rynku, czyli deweloperów, inwestorów, osób żyjących z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, a także osób, które będą chciały sprzedać swoją nieruchomość indywidualnie.

Od 28 kwietnia 2023 r. jest to obowiązujący dokument przy zawieraniu transakcji u notariusza.

Dokument ten zawiera informacje o zużyciu energii przez budynek, a także o emisjach dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W ten sposób osoby zainteresowane wynajmem lub zakupem nieruchomości mogą sprawdzić jaki jest koszt utrzymania i eksploatacji budynku. Aby taki dokument został wygenerowany niezbędna jest pomoc wykwalifikowanego specjalisty, który jest w Wykaz uprawnionych do świadectw - Dane.gov.pl . Sprawę komplikuje fakt, że specjalista do wygenerowania świadectwa energetycznego potrzebuje niezbędnych informacji od właściciela nieruchomości : projekt mieszkania/domu, dane, które pozwolą na wykonanie dokumentu. W programach eksportowych nieruchomości już pojawiły się dodatkowe pola na świadectwo energetyczne. Ustawa zobowiązuje pośredników do umieszczania informacji o świadectwach energetycznych w promowanej ofercie nieruchomości. Trzeba nadmienić, że wiele spółdzielni i wspólnot nie jest przygotowana do wydawania informacji właścicielom nieruchomości. Z autopsji znam przypadek, ze spółdzielnia nie wydała do dnia publikacji tego artykułu właścicielowi mieszkania żądanego projektu mieszkania i danych do świadectwa energetycznego. Co zatem w tym przypadku?

Certyfikat energetyczny wydawany jest na okres 10 lat. Trzeba go następnie odnowić. Jeśli dojdzie do realizacji zaleceń, to wtedy trzeba na nowo zlecić sporządzenie certyfikatu. Czyli najkorzystniej jest robić cały remont od razu, a nie rozkładać go na przykład na 2 lata. Po każdej realizacji zaleceń typu wymiana okien lub drzwi należy pamiętać o złożeniu zamówienia na nową ekspertyzę.

Certyfikat energetyczny -kto musi posiadać świadectwo energetyczne ?

W bieżącym stanie prawnym (uwzględniającym zmiany z kwietnia 2023 roku), świadectwo energetyczne muszą mieć:

 • Wszystkie osoby, które chcą dokonać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Właściciele czerpiący zyski z wynajmu domów, mieszkań i lokali użytkowych.
 • Właściciele i zarządcy budynków — gdy chcą sprzedać nieruchomości lub jej część.
 • Prokuratura, wymiar sprawiedliwości oraz administracja państwowa — przy budynku powierzchni przekraczającej 250 m2, w którym na co dzień prowadzona jest obsługa petentów.
 • Gdy są prowadzone usługi dla ludności w budynkach większych niż 500 m2.
 • Inwestorzy — do informacji o zakończeniu procesu budowy i do wniosku o wydanie zgody na użytkowanie budynku. Nie dotyczy to jednak inwestycji przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, gdy powierzchnia nie przekracza 70 m2. Jeśli jednak z czasem inwestor zechce mieszkanie lub dom sprzedać, wówczas musi zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej szczecin.

A kogo w ogóle nie obowiązuje świadectwo energetyczne?  Projektowana charakterystyka energetyczna Szczecin nie dotyczy:

 • Obiektów podlegających pod przepisy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.
 • Budynków wykorzystywanych na cele religijne oraz miejsce kultu.
 • Budynków o charakterze mieszkalnym, które są zamieszkałe nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku.
 • Budowli wolnostojących, gdy mają powierzchnię mniejszą niż 50 m2.
 • Budynków przemysłowych i gospodarczych bez instalacji zużywających energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego).
 • Gospodarstw rolnych, które wykazują niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (nie więcej niż 50 kWh/m2/rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin a kryzys energetyczny

Certyfikat energetyczny to wartościowa wiedza o stanie danej nieruchomości. Zawiera cenne instrukcje, które pomagają w przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych lub modernizacyjnych. Wiedza zawarta w takim dokumencie pokazuje, jak poczynić oszczędności w eksploatacji danego budynku. W rzeczy samej minimalizuje ryzyko ponoszenia zbędnych kosztów remontowych. Nie zawsze musi chodzić o docieplenie wszystkich ścian. Ubytki energetyczne mogą wynikać na przykład z powodu przestarzałych i niekonserwowanych okien i drzwi. Zastosowanie się do zaleceń pozytywnie wpływa nie tylko na ekonomię gospodarstwa domowego, ale i na środowisko naturalne. Nowocześni inwestorzy i osoby prowadzące ekologiczny styl życia od razu chcą się zdecydować na energooszczędny dom.

W roku 2023 wprowadzono zmiany w zakresie Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych norm zużycia energii przez budynki. Normy te będą bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe i mają na celu zmniejszenie zużycia energii przez budynki oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wprowadzenie nowych norm będzie wymagało od właścicieli nieruchomości przeprowadzenia dodatkowych prac modernizacyjnych. Pozwolą one na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie zużycia energii.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (SCE) to dokumenty, które informują o zużyciu energii przez budynek. W Polsce od wielu lat wymagano ich przy sprzedaży lub wynajmie mieszkań lub domów. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – świadectwo uznawane przez Państwo Członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające charakterystykę energetyczną budynku obliczoną zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC. Dopełnieniem definicji świadectwa energetycznego muszą być zatem: definicja charakterystyki energetycznej budynku oraz załącznik do dyrektywy 2002/91/EC.

Charakterystyka energetyczna budynku: wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej, niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która może obejmować m.in. ogrzewanie, gorącą wodę do ogrzewania, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub większej ilości wskaźników numerycznych, które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji, charakterystyki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do aspektów klimatycznych, wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię.

Zakres parametrów do obliczeń jakości energetycznej budynków w celu wydania certyfikatu energetycznego regulują przepisy prawa.

Znajdziecie Państwo na stronie doradcy, z którym współpracuje nasze biuro https://swiadectwa-energetyczne.szczecin.pl/  szczegółowe informacje dotyczące przygotowania świadectw energetycznych mieszkań i budynków w Szczecinie, w zachodniopomorskim i województwach ościennych.