Czy warto kupić mieszkanie lub dom na Maderze z pomocą pośrednika nieruchomości?

 Choć coraz więcej klientów chce współpracować z pośrednikiem przy sprzedaży, najmie czy zakupie nieruchomości, to nadal krąży wiele mitów związanych z tą profesją. O tym, czy współpraca z agentem nieruchomości jest dziś niezbędna przekonacie się Państwo po tym artykule.

Madera, portugalska wyspa na Atlantyku to jedno z najpiękniejszych i najtańszych miejsc na spędzenie czasu na tym świecie. Niższe są również koszty mediów – prąd jest aż o 21.8% niższy niż w Algarve, internet o 11.2% mniej. A VAT jest o jeden punkt procentowy niższy niż w kontynentalnej części Portugalii.  Na Maderze obowiązuje podstawowy podatek VAT wynosi 22%, a stawki obniżone, kolejno, 12% oraz 5%. Przy zakupie nowego (developerskiego ) mieszkania po raz pierwszy dla rezydenta zazwyczaj podatek VAT nie jest naliczany.

Opłata skarbowa od zakupu nieruchomości  od zakupu nieruchomości jest pobierana w wysokości 0.8% od ceny zakupu lub VPT (wartości podlegającej opodatkowaniu, nadanej przez organy podatkowe, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa). VPT jest znacznie niższy niż rzeczywista cena zakupu nieruchomości- w większości przypadków. Nabywca uiszcza tę opłatę przed podpisaniem ostatecznego aktu prawnego, a dowód wpłaty przedstawia notariuszowi. W szczególnych sytuacjach przy zakupie nowych budynków może obowiązywać podatek VAT. Szczegóły sa w linku poniżej.https://www.dixcart.com/pl/property-taxes-in-portugal-the-importance-of-getting-it-right/

Większość opłat jest oparta na wartości fiskalnej (valor tributável) nieruchomości, która jest zazwyczaj znacznie niższa niż faktycznie zapłacona cena. Większość podatków jest płacona przez kupującego. Są różne etapy, które należy podjąć przy zakupie nieruchomości w Portugalii:

Program rządowy "Simplex
Od stycznia 2009 roku rząd Portugalii wdrożył reformę SIMPLEX, która ma na celu zmniejszenie biurokracji, modernizację usług publicznych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla firm i obywateli. Wprowadzono różne reformy, takie jak ustawa nr 116 - 2008, na mocy której notariusze (Notários), adwokaci (Advogados), komornicy (Solicitadores), izby handlowo-przemysłowe (Câmaras de Comercio e Indústria) oraz urzędy stanu cywilnego (Serviços de Registo) posiadają obecnie kompetencje do zajmowania się, bycia świadkami, sprawdzania i kontrolowania legalności czynności i umów w każdej transakcji dotyczącej nieruchomości lub hipoteki.
Rejestr gruntów, płacenie podatków czy dodatkowe formalności zostały również uproszczone dzięki usłudze online o nazwie "Casa Pronta".  "

ETAPY ZAKUPU

- Wybór licencjonowanego pośrednika  również Polskiego posiadającego udokumentowaną współpracę z licencjonowanym biurem pośrednictwa nieruchomości na Maderze. Biuro Nieruchomości Szczecin Prawobrzeże NEST taką umowę posiada i zapewnia bezpieczeństwo swoim klientom. Pomaga wspólnie z maderyjskim agentem nieruchomości dokonać wyboru właściwej nieruchomości,  dokonuje sprawdzenia dokumentacji i wyboru wykwalifikowanego prawnika/notariusza
- pomaga w uzyskaniu numeru fiskalnego za pośrednictwem profesjonalnej firmy reprezentującej fiskusa.
- Wpłata zaliczki w wysokości części uzgodnionej ceny w celu wycofania nieruchomości z rynku.
- Następnie prawnik/notariusz po otrzymaniu wszystkich dokumentów dotyczących domu sprawdza czy wszystko jest w porządku. W przypadku ubiegania się o portugalski kredyt hipoteczny, zaleca się uzyskanie oferty z banku przed zawarciem umowy promesy (Promissory Contract) ale o tym w innym artykule.
- Ostateczny akt jest dokonywany w obecności kompetentnego podmiotu do legalizacji aktu sprzedającego, kupującego (obaj mogą być reprezentowani przez pośrednika również i  przez prawnika, z pełnomocnictwem).
- Rejestracja aktu notarialnego w Krajowym Rejestrze Gruntów (Conservatória do Registo Predial).

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM
PODATEK OD PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
  - Stały mieszkaniec (przebywający co najmniej 183 dni na Maderze)
 W zależności od kwoty transakcji od 1%, 2%  do 6% ,7, 8%
Opłaty prawne (od 500€ do 1% ceny zakupu)

W Portugalii strony stają się związane umową wraz z podpisaniem Umowy Przyrzeczenia Kupna i Sprzedaży (Contrato de Promessa de Compra e Venda), która określa warunki transakcji: szczegóły dotyczące nieruchomości, cenę, sposób płatności, termin realizacji, gwarancje, kary itp.
Dopóki taka umowa nie zostanie podpisana, sprzedający nie jest zobowiązany i może zmienić zdanie. - Wymagane dokumenty:
- Ostateczne sprawdzenie: Tuż przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego, ważne jest, aby dokonać ostatecznego sprawdzenia, aby upewnić się, że nieruchomość jest nadal w tym samym stanie, niż kiedy negocjowałeś ją ze sprzedawcą.

- Akt notarialny (Escritura).
Po opłaceniu podatku od przeniesienia własności (IMT), kupujący jest gotów do podpisania aktu notarialnego (Escritura). Zostanie on podpisany przed właściwą jednostką w celu zalegalizowania aktu. Właściwa jednostka sprawdzi tożsamość stron i ważność transakcji, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. Jest to dokument, który daje nabywcy odpowiedni tytuł prawny do nieruchomości. Rejestracja nowego domu jest najważniejszą czynnością przy zakupie nieruchomości w Portugalii, ponieważ prawo własności będzie mogło być egzekwowane wobec osób trzecich dopiero po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Gruntów (Conservatória do Registo Predial).

W następnym artykule  KUPNO na etapie planowania/budowy a także Madeira International Business Center – coś dla biznesu.