Biuro Nieruchomości Szczecin Prawobrzeże NEST  podaje  dla klientów informację o cenach na rynku nieuchomości, celem łatwiejszego  rozpoznania wartości lokali mieszkalnych w Szczecinie i kształtowania się  poziomu cen w obrocie nieruchomościami. 

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie – aktualizacja danych za II kwartał 2023 r.1 W II kw. 2023 r. na wtórnym rynku nieruchomości zarejestrowano niewielki wzrost przeciętnych cen 1 m2 lokali w porównaniu do I kw. 2023 r. i niewielki spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na rynku pierwotnym tylko wartości transakcyjne w ujęciu kwartalnym uległy obniżeniu o 2,1%, w pozostałych obszarach przeciętne ceny nieruchomości utrzymywały tendencję wzrostową. W bieżącym notowaniu zarejestrowano istotne zwiększenie liczby transakcji przeprowadzonych przez uczestników lokalnego rynku nieruchomości. Deweloperzy zwiększyli swoją sprzedaż o 38%, a pośrednicy o 27%. Jedną z przyczyn ożywienia mogło być wprowadzenie rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Według opinii ekspertów Bezpieczny Kredyt 2% przyspieszył decyzje zakupowe konsumentów, którzy wyrażali chęć kupna nieruchomości, ale nie kwalifikowali się do skorzystania z dopłat. Perspektywa wzrostu cen i zmniejszenia oferty stymulowała sprzedaż jeszcze przed wejściem programu w życie. Rynek pierwotny ▪ Liczba zarejestrowanych transakcji wzrosła o 38% w stosunku do I kw. 2023 r. ▪ Liczba ofert w badanej grupie deweloperów spadła o ponad 3% w stosunku do ubiegłego notowania. ▪ Średnia cena transakcyjna wyniosła 10 748 zł/m2 , spadek o 228 zł. ▪ Średnia cena ofertowa wyniosła 11 959 zł/m2 , wzrost o 802 zł. ▪ Różnica między przeciętną ceną ofertową i transakcyjną wyniosła 11,3%.

Rynek wtórny ▪ Liczba transakcji przeprowadzonych przez badanych pośredników wzrosła o 27% w stosunku do ubiegłego notowania. ▪Średnia cena transakcyjna wyniosła 7 733 zł/m2 , wzrost o 190 zł. ▪ Średnia cena ofertowa wyniosła 8 078 zł/m2 , wzrost o 90 zł. ▪ Różnica między średnią ceną ofertową i transakcyjną wyniosła 4,5%. ▪ Średni okres ekspozycji lokali na rynku wtórnym wynosił blisko 4 miesiące. 1 Informacja została przygotowana w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie na podstawie danych otrzymanych od deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami i innych instytucji współpracujących z Oddziałem. Opinie wyrażone w niniejszej informacji są opiniami zespołu autorskiego i nie przedstawiają stanowiska organów Narodowego Banku Polskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych

Marta Zaorska Aleksandra Kubicka Wydział Statystyczno-Dewizowy